Komunikat dotyczący rekrutacji

Od 3.04.2017 rozpoczynamy rekrutację do naszego przedszkola. Wszystkie potrzebne informacje odszukacie Państwo w zakładce REKRUTACJA Można stamtąd pobrać również potrzebne dokumenty. Jeżeli będziecie Państwo pobierać WNIOSEK, proszę drukować go na obu stronach. Zapraszamy do indywidualnego kontaktu codziennie w dniach rekrutacji w godzinach 8.00 – 15.00.


 

Komunikat

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy

o liczbie wolnych miejsc na rok szkolny 2017/2018.

podstawa prawna:

art. 153 w ust.2 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy

informuje,

że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 na wolne miejsca będzie przeprowadzony od 3.04.2017 r. do 14.04.2017 r.

Liczba wolnych miejsc wynosi:

- dzieci 3-letnie – 15 miejsc

- dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 8 miejsc (poza ogólnymi zasadami rekrutacji przy decyzji o przyjęciu będzie brany pod uwagę rok urodzenia i rodzaj niepełnosprawności, na podstawie przepisów dotyczących organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobierać i składać w kancelarii przedszkola w dniach naboru w godz. 8.00 – 15.00

Jednocześnie Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy informuje, że Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej złożyło 65 rodziców dzieci uczęszczających do tutejszego przedszkola w roku szkolnym 2016/2017.

 


 

Harmonogram rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko”

na rok szkolny 2017/2018

podstawa prawna:

- art. 204 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
- zarządzenie nr 0050-94/2017 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 30.marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i klas 0p-ierwszych w szkołach podstawowych

03.04.2017 – 14.04.2017 Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
19.04.2017 Posiedzenie komisji rekrutacyjnej
20.04.2017 Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
21.04.2017 – 27.04.2017 Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia
28.04.2017 Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

Regulamin rekrutacji

do pobrania:

Wniosek 2017-2018

Oświadczenia warunkujące przydzielenie dodatkowych punktów rekrutacyjnych

Do góry strony