header

 

UWAGA RODZICE

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu są zbierane do
15 dnia każdego miesiąca.


Interesanci w sprawie skarg i wniosków
przyjmowani są w
Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49
w każdy wtorek przez:
Prezydenta Miasta w godzinach od 9.00 do 12.00,
Zastępców Prezydenta Miasta w godzinach od 12.00 do 16.00.
W przypadku gdy na wtorek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków jest dzień poprzedni, tj. poniedziałek.
Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
skargi i wnioski przyjmowane są przez Referat Organizacji i Kadr.