Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy uprzejmie informuje, że 16 września 2017 r. rozpoczynają się w Świdnicy warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, realizowane w ramach projektu „Wsparcie rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i zdrowia psychicznego”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017. W pierwszej kolejności w warsztatach udział wezmą rodzice dzieci w wieku przedszkolnym. Realizowane będą w grupach do 15 osób, w wymiarze 15 h łącznie, po 5 h każde spotkanie. W załączeniu przesyłam szczegółowe informacje. Rodzice zainteresowani udziałem w warsztatach mogą zgłaszać swój udział do Pani Renaty Halejcio pod nr tel. 513 288 925.

Przypominam również, że w ramach projektu, rodzice i dzieci mają możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji indywidualnych:
- terapeuty rodzinnego – p. Renata Halejcio
- psychiatry dziecięcego – p. Dorota Kiszakiewicz-Przybysz
- psychologa dziecięcego – p. Magdalena Turowicz
- terapeuty uzależnień – p. Sylwia Łopacka


 

Dolnośląski Kurator Oświaty informuje!

Na stronach internetowych Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - http://www.kuratorium.wroclaw.pl i Ministerstwa Edukacji Narodowej - http://www.men.gov.pl znajduje się broszura: „Co rodzic powinien wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018?”. Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat zmian w oświacie, m.in. zebrane zostały w niej odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące nowego roku szkolnego 2017/2018, są wyjaśnienia, na czym polegają nowe rozwiązania zawarte w prawie oświatowym.

Z wyrazami szacunku pozostaję

Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty


 

UWAGA RODZICE

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu są zbierane do
15 dnia każdego miesiąca.


Interesanci w sprawie skarg i wniosków
przyjmowani są w
Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49
w każdy wtorek przez:
Prezydenta Miasta w godzinach od 9.00 do 12.00,
Zastępców Prezydenta Miasta w godzinach od 12.00 do 16.00.
W przypadku gdy na wtorek przypada dzień wolny od pracy, dniem przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków jest dzień poprzedni, tj. poniedziałek.
Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu
skargi i wnioski przyjmowane są przez Referat Organizacji i Kadr.

Do góry strony