header

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 16

„SŁONECZKO” W ŚWIDNICY

rok szkolny 2015/2016

5.45 – 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych

8.00 – 8.30

8.30 – 9.00

9.00 – 11.00


11.00 – 11.20

11.20 – 11.40

11.40 – 13.00

Śniadanie dla grupy III, IV, V, VI

Śniadanie dla grupy I i II

Zajęcia obowiązkowe wynikające z podstawy programowej, spacery, wycieczki, zabawy na podwórku przedszkolnym

Drugie śniadanie dla grupy III, IV, V, VI

Drugie śniadanie dla grupy I, II

Zajęcia relaksacyjne, zajęcia indywidualne, spacery

13.10 – 13.40

13.40 – 14.00

14.10 – 16.45

Obiad dla grupy III, IV, V, VI

Obiad dla grupy I, II

Zabawy dowolne, zajęcia indywidualne, rozchodzenie się dzieci

 

8.00 – 13.00  5-godzinny bezpłatny pobyt w przedszkolu, wynikający z realizacji podstawy programowej

Ramowy rozkład dnia przyjęty uchwałą Radu Pedagogicznej dnia 31.08.2015