header

 

Dyrektor mgr Małgorzata Anklewicz
Wicedyrektor mgr Iwona Kowalczyk

 

Pracownicy pedagogiczni przedszkola

Grupa I

mgr Elżbieta Krakowińska – nauczyciel przedszkola, wychowawca grupy

mgr Agata Giedrewicz – pedagog specjalny

 

Grupa II

mgr Marzena Olatowska – nauczyciel przedszkola, wychowawca grupy

Krystyna Nosarzewska – nauczyciel przedszkola

mgr Violetta Wiercińska – pedagog specjalny, wychowawca grupy

 

Grupa III

mgr Kamila Pamuła – nauczyciel przedszkola, wychowawca grupy

mgr Monika Słupek – pedagog specjalny

mgr Elżbieta Szawiel– nauczyciel przedszkola, wychowawca grupy

 

Grupa IV

mgr Danuta Kasprzak – nauczyciel przedszkola, wychowawca grupy

mgr Iwona Mięsowicz– nauczyciel przedszkola, wychowawca grupy

mgr Izabela Gorska – pedagog specjalny

 

Grupa V

mgr Iwona Skulimowska – pedagog specjalny, wychowawca grupy

mgr Magdalena Patyk – pedagog specjalny, wychowawca grupy

mgr Małgorzata Anklewicz – pedagog specjalny

 

Grupa VI

mgr Anna Bobrowska – pedagog specjalny, wychowawca grupy

mgr Małgorzata Wąsik – pedagog specjalny, wychowawca grupy

 

 

Logopedzi

mgr Izabela Gorska – neurologopeda

mgr Danuta Kasprzak – neurologopeda

mgr Magdalena Patyk – surdologopeda

 

Psycholog

mgr Katarzyna Rainczuk

 

Terapeuta Integracji Sensorycznej

mgr Agata Giedrewicz

 

Gimnastyka korekcyjna

mgr Rafał Świdurski

 

Religia

Zofia Ostrowska