header

UWAGA RODZICE

Informujemy, że od 1 października wzrasta stawka żywieniowa z 7zł na 8zł.

Kwoty odpłatności na miesiąc Styczeń 2020 - pdf

UWAGA RODZICE!

Prosimy o dokonywanie opłat za przedszkole na dwa odrębne rachunki bankowe:

- Kwotę oznaczona literą G (konto opłaty za świadczenie usług) prosimy wpłacać na konto
68 1240 1978 1111 0010 1490 4982

- Kwotę oznaczoną literą Ż (konto żywnościowe) prosimy wpłacać na konto
65 1240 3464 1111 0010 3720 9622

Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15 każdego miesiąca.

Dyrektor Przedszkola