header

Kwoty odpłatności - zapraszamy we wrześniu.

UWAGA RODZICE!

Prosimy o dokonywanie opłat za przedszkole na dwa odrębne rachunki bankowe:

- Kwotę oznaczona literą G (konto opłaty za świadczenie usług) prosimy wpłacać na konto
68 1240 1978 1111 0010 1490 4982

- Kwotę oznaczoną literą Ż (konto żywnościowe) prosimy wpłacać na konto
65 1240 3464 1111 0010 3720 9622

Prosimy nie zaokrąglać kwot oraz dokonywać opłat do 15 każdego miesiąca.

Dyrektor Przedszkola