logo mikolaj Witamy serdecznie na stronie internetowej
Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy.

DYREKTOR MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 16 „SŁONECZKO” W ŚWIDNICY
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w terminie do dnia 10 marca 2019 r. od dnia ogłoszenia konkursu w godz. 8.00 do 15.00 w siedzibie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy ul. Marcinkowskiego 10.

Szczegóły w pliku pdf  pdf

Dyrektor przedszkola
Małgorzata Anklewicz

 

Komunikat dotyczący rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli miejskich działających na terenie Świdnicy rozpocznie się 1 marca i potrwa do 15 marca 2019 r.

Począwszy od tego dnia, w przedszkolach będą wydawane i przyjmowane formularze wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dla rodziców/opiekunów prawnych biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacji udzielają dyrektorzy przedszkoli.

W ostatnim tygodniu lutego pojawi się komunikat dotyczący liczby wolnych miejsc i dokumenty obowiązujące w tegorocznym naborze - szczegóły w zakladce Rekrutacja

 


 

Komunikat
Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16
„Słoneczko” w Świdnicy o liczbie wolnych miejsc na rok szkolny 2019/2020

o liczbie wolnych miejsc na rok szkolny 2019/2020

podstawa prawna:
art. 153 ust.2 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy
informuje,
że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 na wolne miejsca
będzie przeprowadzony od 1.03.2019 r. do 15.03.2019 r.

Liczba wolnych miejsc wynosi:

- 15 miejsc

- 8 miejsc dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – (poza ogólnymi zasadami rekrutacji przy decyzji o przyjęciu będzie brany pod uwagę rok urodzenia i rodzaj niepełnosprawności, na podstawie przepisów dotyczących organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można pobierać i składać w kancelarii przedszkola w dniach naboru w godz. 8.00 – 15.00

Jednocześnie Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 16 „Słoneczko” w Świdnicy informuje, że Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej złożyło 65 rodziców dzieci uczęszczających do tutejszego przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.

 

Świdnica, 25.02.2019 r.

wniosek do pobrania

oświadczenia do pobrania

rodzina zima

Uczymy dzieci programować

karta

zdrowe odżywianie

programy linki

facebook

Do góry strony